Kohopenkki

Nämä materiaalit on tuotettu osana Opi ja ota käytäntöön kestävä kehitys -hanketta.

Hankkeen rahoitus:
Leader -rahoitus, Pohjois-Kymen Kasvu
Kettumäen kansanpuisto ry