Läheisyydessä sijaitsee useita kouluja, päiväkoteja ja vanhusten palvelukeskus. Alueella on kaupungin ylläpitämä valaistu kuntorata.

Kuusankosken kotiseututalo sijaitsee aivan Kettumäen kansanpuisto ry:n alueen lähellä.

Kettumäen kansanpuisto ry:n 2,4 hehtaarin alue jakautuu kahteen osaan: työväenasuntoalueeseen (entinen Kuusankosken työväenasuntomuseo) sekä ruokomallimiljööseen. Niiden väliin jää kotieläinpiha.

Aluekartta

Navigoi kartassa ja löydä lisää tietoa Kettumäen alueesta ja toiminnasta.