Kettumäen kansanpuisto ry sai alkunsa huolesta lakkautetun Kuusankosken Työväenasuntomuseon rakennusten tulevaisuudesta. Kouvolan kaupunginhallitus päätti syyskuussa 2015 useista kymmenistä myytävistä/purettavista rakennuksista ja myös Työväenasuntomuseon rakennukset olivat tällä listalla. Päätöksen mukaan rakennuksista pyrittiin pääsemään eroon vuoden aikana joko myymällä tai purkamalla.

Joukko aktiivisia ihmisiä pyysi kaupunkia lahjoittamaan rakennukset perustettavalle yhdistykselle.Tammikuussa 2016 Kouvolan kaupunginhallitus päätti lahjoittaa ent. Kuusankosken Työväenasuntomuseon rakennukset perustettavalle yhdistykselle.

Yhdistys perustettiin 26.1.2016 ja sen nimeksi tuli Kettumäen kansanpuisto ry.

Yhdistyksellä on monenlaisia visioita entisen museoalueen käytöstä ja tulevista toiminnoista. Selvitystöitä visioiden toteuttamiseksi on tehty paljon. Tulevaisuus näyttää, mitkä niistä toteutuvat ja jäävät elämään. 

Yhdistyksen tarkoitus

  • ylläpitää lakkautetun Kuusankosken Työväenasuntomuseon rakennuksia ja edistää alueen monipuolista käyttöä toimintaympäristön ehdoilla
  • yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen lisääminen ja niiden ylläpitäminen sekä omatoimisuuden ja osallistuvuuden voimistaminen
  • edistää henkistä ja fyysistä hyvinvointia
  • edistää luonnon- ja kulttuuriympäristön vaalimista
  • elinympäristön laadun parantaminen ja ihmisten viihtyvyyden lisääminen

Hallitus

Tuula Typpö,  puheenjohtaja
Hilkka Jämsä, varapuheenjohtaja
Aija Matero,  sihteeri, jäsenvastaava & tiedottaja
Tanja Kukkola, rahastonhoitaja
Sara Saarela,  rahastonhoitaja, jäsenvastaava & tiedottaja
Essi Korhonen,  jäsenvastaava & tiedottaja

Minna Vilén
Riitta Korpelainen
Päivi Virtanen
Erja Vanhala,  varajäsen