Lähemmäs luontoa Kettumäellä

Alue toimii myös ruokorakentamisen mallialueena, joka esittelee muidenkin luonnonmateriaalien käyttöä. Grillikotaa ja aluetta voi varata käyttökorvausta vastaan myös yksityistilaisuuksiin. Alueen tavoitteena on toimia monipuolisena oppimisympäristönä

  • perinteitä vaalien
  • kestävää kehitystä toteuttaen
  • yhteisöllisyyttä lisäten

Tapahtumat

Kettumäen kansanpuisto ry järjestää yhteistyökumppaneiden kanssa erilaisia tapahtumia eri vuodenaikoina. Tapahtumista tiedotetaan Facebookissa ja Instagramissa.

Järviruoko

Kettumäen kansanpuistossa on tarkoituksena käyttää mahdollisimman paljon suomalaisia lähiluonnonmateriaaleja. Etenkin järviruokoa on hyödynnetty paljon ja alue toimiikin ruokorakennelmien ja -tuotteiden testi- ja esittelypaikkana.

Suurin osa Kettumäen kansanpuisto ry:n ruokorakennelmista on ruokomallimiljöössä (kota-alue). Sen lisäksi järviruokoa on hyödynnetty kotieläinpihalla sekä työväenasuntoalueella.

Materiaalipankki

Tietoa ja materiaalia Kettumäen Kansanpuisto ry:n hankkeista ja toiminnasta sekä Kettumäen alueesta.

Kettumäen Kansanpuisto ry

Yhdistys pitää huolta entisen Kuusankosken työväenasuntomuseon rakennuksista, haluaa lisätä
yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä sekä palauttaa käytäntöön perinteisiä arjen oppeja elinympäristön
laadun parantamiseksi.

Yhdistyksen jäseneksi

Voittoa tavoittelemattoman, yleishyödyllisen yhdistyksen toiminta tapahtuu pääasiassa vapaaehtoisvoimin.