Kesällä alueella toimii kahvila ja kotieläinpiha. Lisäksi alueella järjestetään kursseja/työpajoja järviruokoon, perinnerakentamiseen ja käsitöihin liittyen.

Yhdistys järjestää yhteistyökumppaneidensa kanssa erilaisia tapahtumia ympäri vuoden Kettumäen kansanpuistossa.

Kouluaikoina aluetta käyttävät enimmäkseen Kouvolan kaupungin varhaiskasvatus ja perusopetus. Arkipäivisin alueella toimii Killingin päiväkodin luontoeskari. Lisäksi Kouvolan kaupungin varhaiskasvatus järjestää toimintaa Kettumäellä. Koululaisryhmät ovat hyödyntäneet aluetta mm. kotieläimiin tutustuessa sekä järjestämällä valinnaisen Taikametsä-kurssin. 

Hankkeet

Kettumäen kansanpuisto ry:llä on ollut vuosien varrella erilaisia hankkeita. Ne ovat olleet antoisa ja suuri voimainponnistus yleishyödylliselle voittoa tavoittelemattomalle yhdistykselle, jonka toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön.

Yhdistys on hakenut ja saanut vuosien varrella hankerahoitusta ja avustuksia Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiöltä, Kymenlaakson liitolta, Pohjois-Kymen Kasvulta, ELY-keskukselta ja Kouvolan kaupungilta sekä lahjoituksia yksityishenkilöiltä ja järjestöiltä. Hankkeet on esitelty tarkemmin materiaalipankissa.

Yhteistyö

Kolmannen sektorin tärkeydestä on puhuttu paljon viime aikoina. On myös puhuttu hiipuvasta vapaaehtoisten määrästä. Monet kolmannen sektorin toimijat tarjoavat samankaltaisia palveluja.

Kettumäellä useat eri tahot ja Kouvolan kaupunki voivat yhteistyössä saada resurssit tehokkaammin käyttöön. Kettumäen kansanpuisto ry:n tarkoituksena on luoda uudenlaista ja erilaista toimintaa, jolla ihmiset saadaan aktivoitua ja toimimaan yhdessä. Toivomme saavamme erilaisia yhteistyökumppaneita, niin yksityisiä ihmisiä kuin myös yhdistyksiä. Suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kansanpuiston alkuperäisen idean toteuttamista. Kymin Osakehtiö lahjoitti alueen ajanviete- ja virkistystoimintaan. Ottakaan rohkeasti yhteyttä meihin!