Työväenasunnot

Kääriäisen perheen tupa on rakennettu 1890-luvul.
Tupa siirrettii Kuusaan Pajamäelt Kettumäelle, jossa se toimi työväenasuntomuseoon 1984-2012.
Tupa ol silloin sisustettuun 1930-luvun tyylil.

Tarinaa Kääriäisen perheest 1930- luvun Kuusaal

Isä ol edenny tehtaal paperisalin mestariks. Hän oli ollu yhtiön palvelukses jo parikymment vuatta.  Äiti kävi töis myyjättäreen Osuuskaupas. Lasten takii ei tarttenu enää olla kotoon.  16-vuotias poika ol alottanu työt tehtaal, 14-vuotias poika kävi ammattikouluu ja 12- ja 10-vuotiaat tyttäret kansakouluu.

Perhe oleskel suurimman osan kotoon vietetyst ajast keittiös. Kamarii piettii parempaan puoleen, jonne vieraat ohjattii.

Lapset vietti paljo aikaa ulkoon, siel ne viiletti murhaa lekuu* kavereittesa kaa. Läksyt tehtii kamarin pöyän ääres. Vanhemmat ja tyttäret nukku kamaris ja pojat nukku keittiös patjoil. 

*murhaa lekuu=kovaa vauhtia